Objednávka 1161/14/18061 z 3. 12. 2014 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo objednávky: 1161/14/18061
Popis: ročnú kontrolu elektrickej zabezpečovacej signalizácie v súlade s vyhláškou MPSVaR SR 508/2009 Z.z. a s platnými technickými normami STN P CLC/TS50131-7/2004 a TNI 334591
Celková cena s DPH: 491,16 €
Dátum vystavenia: 03. 12. 2014
Dátum schválenia: 03. 12. 2014
Partner: ALAM s.r.o., Mlynské Luhy 88, 821 05 Bratislava, SK; IČO: 35839465
Schvalovateľ: Ing. Katarína Basandová, riaditeľka odboru účelových zariadení, Katarina.Basandova@nrsr.sk

Deň v parlamente

<- ->