Objednávka 1054/14/18061 z 13. 11. 2014 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo objednávky: 1054/14/18061
Popis: servis a nastavenie stredotlakovej regulačnej stanice plynu v ÚZ Papiernička (rozsah prác podľa STN 386417)
Celková cena s DPH: 170,00 €
Dátum vystavenia: 13. 11. 2014
Dátum schválenia: 13. 11. 2014
Partner: Čecho Ľuboš RSP Servis, Snežienková 637/42, 971 01 Prievidza, SK; IČO: 40652572
Schvalovateľ: Ing. Katarína Basandová, riaditeľka odboru účelových zariadení, Katarina.Basandova@nrsr.sk

Deň v parlamente

<- ->