Objednávka 912/14/18010 z 17. 10. 2014 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo objednávky: 912/14/18010
Popis: Vypracovanie realizačného projektu, vrátane výkazu výmer a predpokladaného ponukového rozpočtu na výmenu ohrievačov teplej úžitkovej vody v budove NR SR a v budove na Mikulášskej bráne
Celková cena s DPH: 946,00 €
Dátum vystavenia: 17. 10. 2014
Dátum schválenia: 17. 10. 2014
Partner: Ing. Elemír Bitterer - E.B.PROJEKT, Kapicova 4, 851 01 Bratislava, SK; IČO: 14033411
Schvalovateľ: xxxBasanda, Ladislav, Ing., riaditeľ Odboru prevádzky a služieb, Ladislav.Basanda@nrsr.sk

Deň v parlamente

<- ->