Objednávka 876/14/18030 z 9. 10. 2014 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo objednávky: 876/14/18030
Popis: Rekonštrukcia terasy UZ Bratislava, vypracovanie jednostupňovej projektovej dokumentácie v súlade s cenovou ponukou a prílohou k objednávke
Výkon inžinierskej činnosti pre Ohlásenie stavebných úprav
Výkon autorského dozoru počas realizácie rekonštrukcie terasy
Celková cena s DPH: 11900,00 €
Dátum vystavenia: 09. 10. 2014
Dátum schválenia: 09. 10. 2014
Partner: ATLAS a.s., Tnavská cesta 112, 821 01 Bratislava, SK; IČO: 00680842
Schvalovateľ: Ing. Daniel Guspan, vedúci Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, Daniel.Guspan@nrsr.sk

Deň v parlamente

<- ->