Objednávka 861/14/18061 z 6. 10. 2014 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo objednávky: 861/14/18061
Popis: premeranie kompenzačného kondenzátora v trafostanici v ÚZ Tatranská Javorina, vyplnenie predpísaného tlačiva revíznym technikom (§24 vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.)
Celková cena s DPH: 156,00 €
Dátum vystavenia: 06. 10. 2014
Dátum schválenia: 06. 10. 2014
Partner: S + K electric, s.r.o., P.Jilemnického 632/48, 058 01 Poprad - Stráže pod Tatrami, SK; IČO: 36487775
Schvalovateľ: Ing. Katarína Basandová, riaditeľka odboru účelových zariadení, Katarina.Basandova@nrsr.sk

Deň v parlamente

<- ->