Objednávka 810/14/18061 z 24. 9. 2014 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo objednávky: 810/14/18061
Popis: výmenu okien v ubytovacom objekte "A" v ÚZ Papiernička - apartmány číslo 55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66 v rozsahu podľa zmluvy č. 29/2014 K NR SR a priloženej špecifikácie
Celková cena s DPH: 26946,96 €
Dátum vystavenia: 24. 09. 2014
Dátum schválenia: 24. 09. 2014
Partner: PROFIS, s.r.o., Riazanská 66, 831 02 Bratislava 3, SK; IČO: 31376789
Schvalovateľ: Ing. Katarína Basandová, riaditeľka odboru účelových zariadení, Katarina.Basandova@nrsr.sk

Deň v parlamente

<- ->