Objednávka 232/14/18061 z 13. 3. 2014 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo objednávky: 232/14/18061
Popis: odber a rozbor dvojhodinových zlievaných vzoriek odpadovej a vyčistenej vody na prítoku a odtoku z čistiarne odpadových vôd v ÚZ K-NR SR Papiernička. požadované parametre rozborov pH, NL, CHSKcr, BSK5, NH4-N, Ncelk spolu dve vzorky.
Celková cena s DPH: 231,60 €
Dátum vystavenia: 13. 03. 2014
Dátum schválenia: 13. 03. 2014
Partner: Aquaseco s.r.o., Bernolákovská 18/A , 900 28 Ivanka pri Dunaji, SK; IČO: 17335264
Schvalovateľ: Ing. Katarína Basandová, riaditeľka odboru účelových zariadení, Katarina.Basandova@nrsr.sk

Deň v parlamente

<- ->