Objednávka 363/11/18060 z 22.3.2011 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo objednávky: 363/11/18060
Popis: odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích v ÚZ Papiernička : osobný výťah KONE PH 630 - 1 kus, nákladné výťahy SHPV 35 - 1 kus a BMW 100/0,36 - 1 kus - I. štvrťrok 2011
Celková cena s DPH: 400,78 €
Dátum vystavenia: 22. 03. 2011
Dátum schválenia: 22. 03. 2011
Partner: LUKO-SK,s.r.o., Kuchyňa 469, 900 52 Kuchyňa, SK; IČO: 44492588
Schvalovateľ: Ing. Katarína Basandová, riaditeľka odboru účelových zariadení, Katarina.Basandova@nrsr.sk

Dokument

Deň v parlamente

<- ->