Objednávka 110/14/18061 z 27. 1. 2014 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo objednávky: 110/14/18061
Popis: vypracovanie hydrologických údajov pre predĺženie platnosti rozhodnutia o vypúšťaní odpadových vôd z ČOV v ÚZ Kancelárie NR SR Papiernička - tok: Kamenný potok, profil r.km 1,3 (pod zajačím potokom), hydrologické číslo 4-21-16-037
Celková cena s DPH: 200,00 €
Dátum vystavenia: 27. 01. 2014
Dátum schválenia: 27. 01. 2014
Partner: Slovenský hydrometeologický ústav, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava, SK; IČO: 00156884
Schvalovateľ: Ing. Katarína Basandová, riaditeľka odboru účelových zariadení, Katarina.Basandova@nrsr.sk

Deň v parlamente

<- ->