Objednávka 108/14/12000 z 27. 1. 2014 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo objednávky: 108/14/12000
Popis: Celoročný servis frankovacieho stroja Neopost IJ 40 (v prípade poruchy objednávateľ upovedomí dodávateľa telefonicky a dodávateľ je povinný zabezpečiť nástup na servis do 24 hodín). Ročnú profylaktickú prehliadku frankovacieho stroja Neopost IJ 40 (prehliadku dodávateľ nahlási odberateľovi telefonicky aspoň 2 týždne pred jej vykonaním)
Celková cena s DPH: 210,00 €
Dátum vystavenia: 27. 01. 2014
Dátum schválenia: 27. 01. 2014
Partner: EVROFIN Int. spol. s r.o., Jarošova 1, 831 03 Bratislava, SK; IČO: 44563485
Schvalovateľ: Marko, Milan, Mgr., štátny radca, riaditeľ odboru obrany, bezpečnosti a ochrany, Milan.Marko@nrsr.sk

Deň v parlamente

<- ->