Objednávka 1034/13/17020 z 21. 10. 2013 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo objednávky: 1034/13/17020
Popis: WebServices2 pre iNRSR - Rozšírenie sady web service pre mobilnú aplikáciu iNRSR pre iPhone a iPad o web service Zoznam výborov, Detail výboru, Zoznam poslancov, Profil poslanca, Poslanecké kluby, Zasadací poriadok, Zoznam odkazov pre profil poslanca, Zoznam noviniek, Detail novinky, Kalendárik podľa architektúry REST pri zachovaní pôvodného web service Zoznam noviniek, Detail novinky, Kalendárik založeného na SOAP. Implementácia optimalizácie načítavania údajov z databázy Informačného systému K NR SR; tvorba technickej dokumentácie.
Celková cena s DPH: 11880,00 €
Dátum vystavenia: 21. 10. 2013
Dátum schválenia: 21. 10. 2013
Partner: BSP Applications, spol. s r.o., K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava, SK; IČO: 35692103
Schvalovateľ: Ing. Guniš Karol, Riaditeľ odboru informačných technológií, Karol.Gunis@nrsr.sk

Deň v parlamente

<- ->