Objednávka 992/13/18061 z 7. 10. 2013 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo objednávky: 992/13/18061
Popis: vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení tlakových v ÚZ Papiernička - kotolňa, vodáreň, ohrev bazénovej vody, kompresory
Celková cena s DPH: 1200,00 €
Dátum vystavenia: 07. 10. 2013
Dátum schválenia: 07. 10. 2013
Partner: TERMOTEST Emil Česnek, J. Slottu 9, 917 00 Trnava, SK; IČO: 11904500
Schvalovateľ: Ing. Katarína Basandová, riaditeľka odboru účelových zariadení, Katarina.Basandova@nrsr.sk

Deň v parlamente

<- ->