Objednávka 854/13/8000 z 4. 9. 2013 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo objednávky: 854/13/8000
Popis: Zabezpečenie stravy pre zamestnancov K NR SR počas školenia BOZP a športových hier dňa 6.9.2013.
Celková cena s DPH: 780,00 €
Dátum vystavenia: 04. 09. 2013
Dátum schválenia: 04. 09. 2013
Partner: Kancelária NR SR - ÚZ Častá Papiernička, Častá - Papiernička, 900 89 Častá, SK; IČO: 00151491
Schvalovateľ: JUDr. Knapp Ján, Riaditeľ Organizačného odboru, Jan.Knapp@nrsr.sk

Deň v parlamente

<- ->