Objednávka 357/13/18040 z 10. 4. 2013 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo objednávky: 357/13/18040
Popis: Oprava časti obvodových stien zo strany interiéru v Ubytovacom zariadení NR SR - výkon autorského dozoru
Celková cena s DPH: 224,00 €
Dátum vystavenia: 09. 04. 2013
Dátum schválenia: 10. 04. 2013
Partner: Cykr Ing. Cyril Kramár, Smikova 1/8, 831 02 Bratislava, SK; IČO: 17355915
Schvalovateľ: xxxBasanda, Ladislav, Ing., riaditeľ Odboru prevádzky a služieb, Ladislav.Basanda@nrsr.sk

Deň v parlamente

<- ->