Objednávka 115/11/17010 z 21.1.2011 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo objednávky: 115/11/17010
Popis: 1. Programátorské práce - Doplnenie stĺpca: "Zamestnanec" do číselníka: "Oprávnených osôb" v module Verejné obstarávanie
2. Programátorské práce - Dopracovanie stĺpcov: email- vystavovateľa (Referent) a email - schvalovateľa (Schválil) do View: "Prehľad objednávky"
3. Customizačné práce
Celková cena s DPH: 360,00 €
Dátum vystavenia: 21. 01. 2011
Dátum schválenia: 21. 01. 2011
Partner: EMEL BRATISLAVA, s r. o., Švabinského 21, 851 01 Bratislava, SK; IČO: 31390633
Schvalovateľ: Mag. Michal Nižňan, vedúci Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, Michal.Niznan@nrsr.sk

Dokument

Deň v parlamente

<- ->