Objednávka 72/11/17010 z 17.1.2011 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo objednávky: 72/11/17010
Popis: 1. Programátorské práce - Zmeny vo výpočte tvorby sociálneho fondu z jedného percenta na dve, pridanie konfiguračnej premennej.
2. Programtorské práce - Zmeny vo výpočtoch sociálneho fondu z jedného percenta na dve, na zostavách a v zaúčtovaní miezd.
3. Customizačné práce -zmena jedného percenta tvorby sociálneho fondu na dve rôzne percentá.
Celková cena s DPH: 1305,60 €
Dátum vystavenia: 17. 01. 2011
Dátum schválenia: 17. 01. 2011
Partner: EMEL BRATISLAVA, s r. o., Švabinského 21, 851 01 Bratislava, SK; IČO: 31390633
Schvalovateľ: Mag. Michal Nižňan, vedúci Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, Michal.Niznan@nrsr.sk

Dokument

Deň v parlamente

<- ->