Objednávka 0000220576 z 27. 7. 2022 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo objednávky: 0000220576
Popis: Prehliadky, skúšky, údržba a opravy zdvíhacích zariadení - rámcová zmluva o dielo
Celková cena s DPH: 1020,00 €
Číslo zmluvy: 53/22
Dátum vystavenia: 27. 07. 2022
Dátum schválenia: 27. 07. 2022
Partner: LUKO-SK,s.r.o., Kuchyňa 469 , 900 52 Kuchyňa, SK; IČO: 44492588
Schvalovateľ: Mgr. Ing. Marta Čulenová, Riaditeľ Odbor prevádzky a služieb, MARTA.CULENOVA@NRSR.SK

Deň v parlamente

<- ->