Objednávka 1470/11/17010 z 16.11.2011 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo objednávky: 1470/11/17010
Popis: Dopracovanie SRS modulu Podvojné účtovníctvo o zobrazovanie stavu a poslednej zmeny prebytočnosti na inventárnej karte a tlač týchto údajov v zostave majetForm_zoznam_StavMajetku.rpt podľa cenovej ponuky CP110052.
Celková cena s DPH: 585,60 €
Dátum vystavenia: 14. 11. 2011
Dátum schválenia: 16. 11. 2011
Partner: EMEL BRATISLAVA, s r. o., Švabinského 21, 851 01 Bratislava, SK; IČO: 31390633
Schvalovateľ: Ing. Guniš Karol, Riaditeľ odboru informačných technológií, Karol.Gunis@nrsr.sk

Deň v parlamente

<- ->