Parlamentné tlače Vytlačiť stránku / Print page

ČPTDátum doručeniaNázov tlačeTyp tlače
985 18. 5. 2018Výročná správa o činnosti Sociálnej poisťovne za rok 2017Správa
984 18. 5. 2018Návrh účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2017Iný typ
987 17. 5. 2018Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery podpredsedníčke vlády a ministerke pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Gabriele MATEČNEJIný typ
978 9. 5. 2018Návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky a zmenu overovateľa Národnej rady Slovenskej republikyIný typ
929 9. 5. 2018Návrh na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiuIný typ
942 26. 4. 2018Výročná správa Slovenského pozemkového fondu za rok 2017Správa
977 25. 4. 2018Návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v rámci Posilnenej predsunutej prítomnosti NATO do Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Estónskej republiky a Poľskej republikyIný typ
976 25. 4. 2018Návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k zmene Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov a k zmene Elektronickej formy podávania a doručovania materiálov Národnej rade Slovenskej republikyIný typ
953 25. 4. 2018Správa o stave a vývoji finančného trhu za rok 2017Správa
909 25. 4. 2018Interpelácie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podané na 28. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky a do 5. apríla 2018 Písomné odpovede členov vlády Slovenskej republiky na interpelácie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podané na 28. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky a do 5. apríla 2018 Iný typ
975 23. 4. 2018Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra ANTALA a Edity PFUNDTNER na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovNávrh zákona
974 23. 4. 2018Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisovNávrh zákona
973 23. 4. 2018Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskoršlch predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisovNávrh zákona
972 23. 4. 2018Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Veroniky REMIŠOVEJ, Igora MATOVIČA, Gábora GRENDELA a Eduarda HEGERA na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisovNávrh zákona
971 23. 4. 2018Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisovNávrh zákona
970 23. 4. 2018Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisovNávrh zákona
969 23. 4. 2018Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Simony PETRÍK na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovNávrh zákona
968 23. 4. 2018Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Simony PETRÍK na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákonyNávrh zákona
967 23. 4. 2018Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Simony PETRÍK na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisovNávrh zákona
966 23. 4. 2018Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra ANTALA a Tibora BASTRNÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovNávrh zákona

Vyhľadávanie termínmi Eurovoc-u

Eurovoc Thezaurus

Tezaurus Eurovoc je viacjazyčný polytematický automatizovaný slovník Európskej únie. Vytvorený bol v spolupráci Európskeho parlamentu, Komisie EÚ a Úradu pre oficiálne publikácie EÚ s cieľom prepojiť informačné zdroje parlamentov a informačných inštitúcií jednotným slovníkom tak, aby sa pri spracovaní a vyhľadávaní akéhokoľvek konkrétneho dokumentu používala jednotná terminológia.

Eurovoc existuje v súčasnosti vo všetkých jazykoch členských krajín Európskej únie.

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí tlače doručené v daný deň.