Vyhľadávanie v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
54 18.1.2022
13:07:24
2 Hlasovanie o programe 54. schôdze NR SR ako o celku. Hlasovanie č. 2
54 18.1.2022
13:05:37
1 Prezentácia. Hlasovanie č. 1
51 14.12.2021
22:42:34
292 591 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 591) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 292
51 14.12.2021
22:41:09
291 591 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 591) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 291
51 14.12.2021
22:39:58
290 591 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 591) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Gyimesi. Hlasovanie č. 290
51 14.12.2021
22:38:44
289 591 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 591) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 3. Hlasovanie č. 289
51 14.12.2021
22:37:45
288 591 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 591) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Hlasovanie č. 288
51 14.12.2021
22:36:56
287 591 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 591) - druhé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Takáč, F. Kuffa, Š. Kuffa, Blcháč - nepokračovať v rokovaní o návrhu zákona. Hlasovanie č. 287
51 14.12.2021
22:36:04
286 591 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 591) - druhé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Karahuta a Mičovský - vrátiť návrh zákona na dopracovanie. Hlasovanie č. 286
51 14.12.2021
20:02:49
285 819 Zákon z 25. novembra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 819) - tretie čítanie. Hlasovanie o vrátenom zákone ako o celku. Hlasovanie č. 285
51 14.12.2021
20:01:33
284 819 Zákon z 25. novembra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 819) - druhé čítanie. Hlasovanie o pripomienkach 1 a 2 prezidentky Slovenskej republiky. Hlasovanie č. 284
51 14.12.2021
18:22:09
283 817 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (tlač 817) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 283
51 14.12.2021
18:21:09
282 817 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (tlač 817) - prvé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 a 2. Hlasovanie č. 282
51 14.12.2021
18:19:50
281 815 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách (tlač 815) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 281
51 14.12.2021
18:15:38
280 815 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách (tlač 815) - prvé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Susko. Hlasovanie č. 280
51 14.12.2021
18:14:59
279 815 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách (tlač 815) - prvé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 2. Hlasovanie č. 279
51 14.12.2021
18:14:18
278 815 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách (tlač 815) - prvé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 1. Hlasovanie č. 278
51 14.12.2021
18:12:45
277 813 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 813) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 277
51 14.12.2021
18:10:25
276 632 Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 276
51 14.12.2021
18:08:48
275 632 Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2022. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 275

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.