Vyhľadávanie v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
77 15.11.2022
18:42:07
3 Prezentácia č. 2 Hlasovanie č. 3
77 15.11.2022
18:34:33
2 1293 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Romanovi MIKULCOVI, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (tlač 1293). NR SR nie je uznášaniaschopná. Hlasovanie č. 2
77 15.11.2022
11:40:20
1 Prezentácia. Hlasovanie č. 1
76 15.11.2022
11:05:57
3 1292 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k riešeniu krízovej situácie v zdravotníctve (tlač 1292). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 3
76 11.11.2022
09:10:05
2 1292 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k riešeniu krízovej situácie v zdravotníctve (tlač 1292). Hlasovanie o programe 76. schôdze NR SR ako o celku. Hlasovanie č. 2
76 11.11.2022
09:08:37
1 Prezentácia. Hlasovanie č. 1
75 10.11.2022
18:04:56
313 1260 Opakovaná voľba podpredsedu NKÚ Hlasovanie č. 313
75 10.11.2022
17:55:00
312 1219 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina Čepčeka na odvolanie poslankyne Jany Bittó Cigánikovej z funkcie predsedníčky Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo
75 10.11.2022
17:27:04
311 1285 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 150/2022 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1285) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 311
75 10.11.2022
17:25:59
310 1285 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 150/2022 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1285) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Hajšelová. Hlasovanie č. 310
75 10.11.2022
17:25:21
309 1285 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 150/2022 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1285) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Kyselica, 2. návrh. Hlasovanie č. 309
75 10.11.2022
17:24:36
308 1285 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 150/2022 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1285) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Kolíková, body 1 a 3. Hlasovanie č. 308
75 10.11.2022
17:23:59
307 1285 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 150/2022 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1285) - druhé čítanie. Hlasovanie o námietke posl. Kolíková. Hlasovanie č. 307
75 10.11.2022
17:22:58
306 1285 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 150/2022 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1285) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Susko, 2. návrh. Hlasovanie č. 306
75 10.11.2022
17:22:16
305 1285 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 150/2022 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1285) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Susko, 1. návrh. Hlasovanie č. 305
75 10.11.2022
17:21:35
304 1285 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 150/2022 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1285) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Kyselica, 1.návrh. Hlasovanie č. 304
75 10.11.2022
11:17:15
303 1283 Vládny návrh zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania v referende vyhlásenom na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 (tlač 1283) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 303
75 10.11.2022
11:16:02
302 1283 Vládny návrh zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania v referende vyhlásenom na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 (tlač 1283) - prvé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 4. Hlasovanie č. 302
75 10.11.2022
11:14:24
301 1291 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1291) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia ktorý podal posl. Blanár. Hlasovanie č. 301
75 10.11.2022
11:13:17
300 1291 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1291) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 300

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.