Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 1102
Dátum doručenia: 26. 8. 2022
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo obrany SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre zdravotníctvo, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť a Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny s lehotou na prerokovanie 14. 10. 2022..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 17. 10. 2022.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1148 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1148 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 72. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1579 zo dňa 20. 9. 2022.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 20. 10. 2022.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 22. 10. 2022.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us721579 (Uznesenie (1. čítanie)) Us721579 (19 KB)

Rokovanie výborov

17. 10. 2022, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
14. 10. 2022, Ústavnoprávny výbor NR SR
17. 10. 2022, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
18. 10. 2022, Výbor NR SR pre zdravotníctvo


Rokovanie gestorského výboru

18. 10. 2022, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 75. schôdzi NR SR dňa 8. 11. 2022.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 75. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1799 zo dňa 8. 11. 2022

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 28. 11. 2022 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (3. 12. 2022), číslo 420/2022.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT