Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon bol vrátený prezidentom)

Vládny návrh zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Návrh nového zákona, parlamentná tlač 1059
Dátum doručenia: 24. 8. 2018
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo vnútra SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 12. 10. 2018..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 15. 10. 2018.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1113 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1113 (14 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 34. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1318 zo dňa 11. 9. 2018.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 12. 10. 2018.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 15. 10. 2018.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us341318 (Uznesenie (1. čítanie)) Us341318 (22 KB)

Rokovanie výborov

8. 10. 2018, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
9. 10. 2018, Ústavnoprávny výbor NR SR
11. 10. 2018, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

16. 10. 2018, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 35. schôdzi NR SR dňa 23. 10. 2018.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

17. 10. 2018 12:12 Dubačová, Viera Detail návrhu 7 1059 Viera Dubačová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1059 Viera Dubačová II (69 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 35. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1419 zo dňa 23. 10. 2018

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol vrátený prezidentom.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT