VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie Číslo: UV-29056/2018
Národnej rady Slovenskej republiky
1059
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov ___________________________________________________________________________
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje vládny návrh zákona
o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predkladá:
Peter Pellegrini
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava 22. augusta 2018