Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 378/2016 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 764
Dátum doručenia: 10. 11. 2017
Navrhovateľ: vláda (vedúci Úradu vlády SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 26. 1. 2018..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 29. 1. 2018.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 788 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 788 (14 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 23. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 952 zo dňa 6. 12. 2017.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 26. 1. 2018.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 29. 1. 2018.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us230952 (Uznesenie (1. čítanie)) Us230952 (21 KB)

Rokovanie výborov

29. 1. 2018, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
25. 1. 2018, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
23. 1. 2018, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

30. 1. 2018, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 26. schôdzi NR SR dňa 30. 1. 2018.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

30. 01. 2018 14:47 Dostál, Ondrej Detail návrhu 7 0764 Ondrej Dostál II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0764 Ondrej Dostál II (76 KB)
30. 01. 2018 15:48 Jurzyca, Eugen Detail návrhu 7 0764 Eugen Jurzyca II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0764 Eugen Jurzyca II (75 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 26. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1009 zo dňa 30. 1. 2018

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 22. 2. 2018 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (7. 3. 2018), číslo 58/2018.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT