Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 1825
Dátum doručenia: 28.11.2019
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre sociálne veci a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie, ktorú určí gestorský výbor..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie, ktorú určí gestorský výbor.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1932 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1932 (18 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 53. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2294 zo dňa 4.12.2019.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre sociálne veci a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 5.12.2019.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 5.12.2019.

NZ bude prerokovaný v skrátenom legislatívnom konaní, uznesenie číslo 2289 zo dňa 4.12.2019.

Výsledok štádia procesu: Zápis uznesenia / návrhu uznesenia výborov.


Priložené dokumenty:

Us532294 (Uznesenie (1. čítanie)) Us532294 (24 KB)

Rokovanie výborov

4.12.2019, Ústavnoprávny výbor NR SR
5.12.2019, Výbor NR SR pre sociálne veci
4.12.2019, Výbor NR SR pre zdravotníctvo


Rokovanie gestorského výboru

5. 12. 2019, Výbor NR SR pre sociálne veci

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 53. schôdzi NR SR dňa 5.12.2019.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

05. 12. 2019 11:48 Kuciaňová, Magdaléna Detail návrhu 7 1825 Magdaléna Kuciaňová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1825 Magdaléna Kuciaňová II (66 KB)
05. 12. 2019 11:39 Zvarová Bašistová, Alena Detail návrhu 7 1825 Alena Bašistová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1825 Alena Bašistová II (69 KB)
05. 12. 2019 11:47 Mihál, Jozef Detail návrhu 7 1825 Jozef Mihál II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1825 Jozef Mihál II (90 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 53. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2301 zo dňa 5. 12. 2019

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 18.12.2019 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (27.12.2019), číslo 467/2019.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT