Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Predkladateľ Zvarová Bašistová, Alena
Číslo schôdze 53
Volebné obdobie 7
Dátum podania 05. 12. 2019 11:39

Ďalší predkladatelia
 • Kuciaňová, Magdaléna

Podpísaní poslanci
 • Zvarová Bašistová, Alena
 • Baláž, Radovan
 • Ďurovčík, Emil
 • Červeňáková, Elena
 • Kuciaňová, Magdaléna
 • Podmanický, Ján
 • Sloboda, Vladimír
 • Tomáš, Erik
 • Gaborčáková, Soňa
 • Štarchoň, Peter
 • Šuca, Peter
 • Pčolinský, Peter
 • Nemky, Martin
 • Žitňanská, Lucia
 • Tittel, Dušan
 • Mojš, Milan
 • Kvorka, Ján
 • Hrnčiar, Andrej
 • Sárközy, Irén

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

7 1825 Alena Bašistová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1825 Alena Bašistová II (69 KB)