Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1516
Dátum doručenia: 31. 5. 2019
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 6. 9. 2019..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 9. 9. 2019.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1607 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1607 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 46. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1895 zo dňa 20. 6. 2019.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 6. 9. 2019.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 9. 9. 2019.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us461895 (Uznesenie (1. čítanie)) Us461895 (22 KB)

Rokovanie výborov

5. 9. 2019, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
9. 9. 2019, Ústavnoprávny výbor NR SR
5. 9. 2019, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
10. 9. 2019, Výbor NR SR pre sociálne veci


Rokovanie gestorského výboru

10. 9. 2019, Výbor NR SR pre sociálne veci

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 49. schôdzi NR SR dňa 10. 9. 2019.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 49. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1980 zo dňa 10. 9. 2019

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 20. 9. 2019 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (26. 9. 2019), číslo 280/2019.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT