Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona o výkone detencie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Návrh nového zákona, parlamentná tlač 1426
Dátum doručenia: 23. 4. 2019
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo spravodlivosti SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre sociálne veci, Výbor NR SR pre zdravotníctvo a Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny s lehotou na prerokovanie 17. 6. 2019..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 18. 6. 2019.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1513 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1513 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 45. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1776 zo dňa 13. 5. 2019.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre sociálne veci a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 17. 6. 2019.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 18. 6. 2019.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us451776 (Uznesenie (1. čítanie)) Us451776 (23 KB)

Rokovanie výborov

13. 6. 2019, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
12. 6. 2019, Ústavnoprávny výbor NR SR
13. 6. 2019, Výbor NR SR pre sociálne veci
11. 6. 2019, Výbor NR SR pre zdravotníctvo


Rokovanie gestorského výboru

18. 6. 2019, Ústavnoprávny výbor NR SR

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 46. schôdzi NR SR dňa 26. 6. 2019.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 46. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1915 zo dňa 26. 6. 2019

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 10. 7. 2019 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (23. 7. 2019), číslo 231/2019.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT