VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie Číslo: UV-10548/2019
Národnej rady Slovenskej republiky
1426
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
o výkone detencie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje
vládny návrh zákona o výkone detencie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predkladá:
Peter Pellegrini
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava apríl 2019