Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1087
Dátum doručenia: 23.8.2018
Navrhovateľ: poslanci NR SR (M. Číž, E. Smolíková, V. Faič, M. Glváč, D. Jarjabek, Ľ. Petrák)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre kultúru a médiá a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 18.10.2018..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 19.10.2018.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1141 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1141 (13 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 34. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1348 zo dňa 18.9.2018.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre kultúru a médiá a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 18.10.2018.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 19.10.2018.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us341348 (Uznesenie (1. čítanie)) Us341348 (22 KB)

Rokovanie výborov

8.10.2018, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
9.10.2018, Ústavnoprávny výbor NR SR
4.10.2018, Výbor NR SR pre kultúru a médiá
9.10.2018, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport


Rokovanie gestorského výboru

16. 10. 2018, Výbor NR SR pre kultúru a médiá

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 35. schôdzi NR SR dňa 23.10.2018.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je súhlasné.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

17. 10. 2018 18:24 Senko, Ján Detail návrhu 7 1087 Ján Senko II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1087 Ján Senko II (71 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 35. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1423 zo dňa 23. 10. 2018

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 8.11.2018 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (20.11.2018), číslo 322/2018.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT