Parlamentná tlač 1600

Číslo 1600
Typ Iný typ
Dátum doručenia 15. 10. 2019
Názov Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2020 (Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022)
Poznámka
Dokumenty Úvodná strana tlače (Úvodná strana) Úvodná strana tlače (22 KB)
Návrh uznesenia k návrhu zákona (Návrh uznesenia) Návrh uznesenia k návrhu zákona (14 KB)
Úvodná strana návrhu zákona (Úvodná strana) Úvodná strana návrhu zákona (11 KB)
Návrh zákona (Návrh zákona) Návrh zákona (34 KB)
Príloha návrhu zákona č. 1 - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2020 (Príloha) Príloha návrhu zákona č. 1 - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2020 (14 KB)
Príloha návrhu zákona č. 2 - Príjmy kapitol na rok 2020 (Príloha) Príloha návrhu zákona č. 2 - Príjmy kapitol na rok 2020 (15 KB)
Príloha návrhu zákona č. 3 - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2020 (Príloha) Príloha návrhu zákona č. 3 - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2020 (18 KB)
Príloha návrhu zákona č. 4 - Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2020 (Príloha) Príloha návrhu zákona č. 4 - Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2020 (133 KB)
Príloha návrhu zákona č. 5 - Záväzné limity dotácií obciam a vyšším územným celkom na rok 2020 (Príloha) Príloha návrhu zákona č. 5 - Záväzné limity dotácií obciam a vyšším územným celkom na rok 2020 (18 KB)
Príloha návrhu zákona č. 6 - Rezervy štátneho rozpočtu na rok 2020 (Príloha) Príloha návrhu zákona č. 6 - Rezervy štátneho rozpočtu na rok 2020 (13 KB)
Príloha návrhu zákona č. 7 - Celková platba za poistencov štátu na verejné zdravotné poistenie na rok 2020 (Príloha) Príloha návrhu zákona č. 7 - Celková platba za poistencov štátu na verejné zdravotné poistenie na rok 2020 (13 KB)
Dôvodová správa návrhu zákona - všeobecná časť (Dôvodová správa) Dôvodová správa návrhu zákona - všeobecná časť (19 KB)
Dôvodová správa návrhu zákona - osobitná časť (Dôvodová správa) Dôvodová správa návrhu zákona - osobitná časť (25 KB)
Doložka zlučiteľnosti návrhu zákona (Doložka zlučiteľnosti) Doložka zlučiteľnosti návrhu zákona (21 KB)
Úvodná strana Vládneho návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022 (Úvodná strana) Úvodná strana Vládneho návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022 (12 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022 (Iný typ dokumentu) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022 (1,1 MB)
Úvodná strana príloh k návrhu rozpočtu (Úvodná strana) Úvodná strana príloh k návrhu rozpočtu (13 KB)
Príloha č. 1 k návrhu rozpočtu - Rozpočtovanie príjmov a výdavkov ostatných subjektov verejnej správy v metodike ESA 2010 (Príloha) Príloha č. 1 k návrhu rozpočtu - Rozpočtovanie príjmov a výdavkov ostatných subjektov verejnej správy v metodike ESA 2010 (234 KB)
Príloha č. 2 k návrhu rozpočtu - Rozpočtové vzťahy SR a EÚ (Príloha) Príloha č. 2 k návrhu rozpočtu - Rozpočtové vzťahy SR a EÚ (60 KB)
Príloha č. 3 k návrhu rozpočtu - Prehľad hospodárenia podnikov štátnej správy (Príloha) Príloha č. 3 k návrhu rozpočtu - Prehľad hospodárenia podnikov štátnej správy (46 KB)
Príloha č. 4 k návrhu rozpočtu - Podmienené záväzky (Príloha) Príloha č. 4 k návrhu rozpočtu - Podmienené záväzky (38 KB)
Príloha č. 5 k návrhu rozpočtu - Implicitné záväzky (Príloha) Príloha č. 5 k návrhu rozpočtu - Implicitné záväzky (48 KB)
Príloha č. 6 k návrhu rozpočtu - Aktualizácia Stratégie riadenia štátneho dlhu na rok 2019 (Príloha) Príloha č. 6 k návrhu rozpočtu - Aktualizácia Stratégie riadenia štátneho dlhu na rok 2019 (203 KB)
Príloha č. 7 k návrhu rozpočtu - Priebežná implementačná správa za rok 2019 (Príloha) Príloha č. 7 k návrhu rozpočtu - Priebežná implementačná správa za rok 2019 (1,09 MB)
Príloha č. 8 k návrhu rozpočtu - Revízia výdavkov na zdravotníctvo II (Príloha) Príloha č. 8 k návrhu rozpočtu - Revízia výdavkov na zdravotníctvo II (1,8 MB)