Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu

Návrh nového zákona, parlamentná tlač 1199
Dátum doručenia: 9.11.2018
Navrhovateľ: vláda (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 25.1.2019..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 28.1.2019.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1256 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1256 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 38. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1511 zo dňa 4.12.2018.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 25.1.2019.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 28.1.2019.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us381511 (Uznesenie (1. čítanie)) Us381511 (22 KB)

Rokovanie výborov

24.1.2019, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
22.1.2019, Ústavnoprávny výbor NR SR
22.1.2019, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť


Rokovanie gestorského výboru

29. 1. 2019, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 40. schôdzi NR SR dňa 5.2.2019.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

01. 02. 2019 Puci, Róbert Detail návrhu 7 1199 Róbert Puci II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1199 Róbert Puci II (55 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 40. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1616 zo dňa 5. 2. 2019

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 15.2.2019 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (4.3.2019), číslo 64/2019.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT