Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA, Romany TABÁK, Radovana SLOBODU a Juraja ŠELlGU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 730
Dátum doručenia: 1. 10. 2021
Navrhovateľ: poslanci NR SR (R. Sloboda, M. Svrček, J. Šeliga, R. Tabák)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 19. 11. 2021..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 22. 11. 2021.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 760 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 760 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 48. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1020 zo dňa 21. 10. 2021.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 19. 11. 2021.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 22. 11. 2021.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us481020 (Uznesenie (1. čítanie)) Us481020 (18 KB)

Rokovanie výborov

18. 11. 2021, Ústavnoprávny výbor NR SR
10. 11. 2021, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť


Rokovanie gestorského výboru

22. 11. 2021, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 51. schôdzi NR SR dňa 25. 11. 2021.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

24. 11. 2021 Sloboda, Radovan Detail návrhu 8 0730 Radovan Sloboda II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0730 Radovan Sloboda II (123 KB)
24. 11. 2021 Svrček, Miloš Detail návrhu 8 0730 Miloš Svrček II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0730 Miloš Svrček II (88 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 51. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1110 zo dňa 25. 11. 2021

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 8. 12. 2021 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (21. 12. 2021), číslo 508/2021.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT