Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tibora BASTRNÁKA, Bélu BUGÁRA a Józsefa NAGYA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 575
Dátum doručenia: 31. 5. 2013
Navrhovateľ: poslanci NR SR (T. Bastrnák, B. Bugár, J. Nagy)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 28. 8. 2013..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 30. 8. 2013.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 552 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 552 (13 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 23. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 721 zo dňa 3. 9. 2013.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 10. 10. 2013.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 11. 10. 2013.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us230721 (Uznesenie (1. čítanie)) Us230721 (21 KB)

Rokovanie výborov

9. 10. 2013, Ústavnoprávny výbor NR SR
10. 10. 2013, Výbor NR SR pre zdravotníctvo


Rokovanie gestorského výboru

11. 10. 2013, Výbor NR SR pre zdravotníctvo

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 25. schôdzi NR SR dňa 29. 10. 2013.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je súhlasné.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

25. 10. 2013 09:33 Bastrnák, Tibor Detail návrhu 6 0575 Tibor Bastrnák II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0575 Tibor Bastrnák II (95 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 25. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 876 zo dňa 29. 10. 2013

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 11. 11. 2013 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (15. 11. 2013), čiastka 90, číslo 365/2013.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT