Osobitná časť
K čl. I § 44 bodu 2
V prvej vete dávame rozšírenie, aby lekár samosprávneho kraja musel schváliť ordinačné hodiny na prednostnú ambulantnú starostlivosť a naďalej rozširujeme prvú vetu s tým, aby medzi hodinami prednostnej starostlivosti museli minimálne počas dvoch hodín ošetrovať aj bežných pacientov.
K čl. II
Ustanoví sa účinnosť zákona od 1. novembra 2013.