Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tibora BASTRNÁKA, Bélu BUGÁRA a Józsefa NAGYA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Bastrnák, Tibor
Číslo schôdze 25
Volebné obdobie 6
Dátum podania 25. 10. 2013 09:33

Ďalší predkladatelia
 • Nagy, József

Podpísaní poslanci
 • Nagy, József
 • Bastrnák, Tibor
 • Blaha, Ľuboš
 • Goga, Pavol
 • Kovačócy, Marián
 • Lišková, Iveta
 • Müllerová, Emília
 • Bugár, Béla
 • Csicsai, Gabriel
 • Érsek, Árpád
 • Paška, Pavol
 • Sólymos, László
 • Valocký, Jozef
 • Vaľová, Jana
 • Tomanová, Viera
 • Gabániová, Darina

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

6 0575 Tibor Bastrnák II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0575 Tibor Bastrnák II (95 KB)