Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 1611
Dátum doručenia: 22.8.2019
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo zdravotníctva SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 11.10.2019..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 14.10.2019.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1711 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1711 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 49. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2018 zo dňa 12.9.2019.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 11.10.2019.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 14.10.2019.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us492018 (Uznesenie (1. čítanie)) Us492018 (23 KB)

Rokovanie výborov

8.10.2019, Ústavnoprávny výbor NR SR
10.10.2019, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
9.10.2019, Výbor NR SR pre zdravotníctvo


Rokovanie gestorského výboru

15. 10. 2019, Výbor NR SR pre zdravotníctvo

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 51. schôdzi NR SR dňa 28.10.2019.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

24. 10. 2019 Verešová, Anna Detail návrhu 7 1611 Anna Verešová 2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1611 Anna Verešová 2 II (164 KB)
24. 10. 2019 Laurenčík, Milan Detail návrhu 7 1611 Milan Laurenčík II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1611 Milan Laurenčík II (61 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 51. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2230 zo dňa 28. 10. 2019

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 15.11.2019 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (27.11.2019), číslo 398/2019.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT