Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1188
Dátum doručenia: 26. 8. 2022
Navrhovateľ: poslanci NR SR (M. Vetrák, P. Osuský, J. Pročko, M. Svrček, R. Nemec, M. Fecko, K. Čekovský, L. Drábiková, J. Kerekréti, A. Remiášová)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Zahraničný výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 14. 10. 2022..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Zahraničný výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 17. 10. 2022.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1236 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1236 (19 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 72. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1613 zo dňa 21. 9. 2022.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Zahraničný výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 21. 10. 2022.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Zahraničný výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 23. 10. 2022.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

US721613 (Uznesenie (1. čítanie)) US721613 (18 KB)

Rokovanie výborov

14. 10. 2022, Ústavnoprávny výbor NR SR
19. 10. 2022, Zahraničný výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

23. 10. 2022, Zahraničný výbor NR SR

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 75. schôdzi NR SR dňa 20. 10. 2022.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

19. 10. 2022 Vetrák, Milan Detail návrhu 8 1188 Milan Vetrák II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1188 Milan Vetrák II (85 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 75. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1739 zo dňa 20. 10. 2022

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 2. 11. 2022 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (4. 11. 2022), číslo 364/2022.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT