Výbor NR SR pre zdravotníctvo Vytlačiť stránku / Print page

Základné informácie o výbore

 

Výbor v rámci svojej pôsobnosti sleduje plnenie programového vyhlásenia vlády, prerokúva a odporúča Národnej rade SR stanoviská k návrhom zákonov, medzinárodným zmluvám, prerokúva a zaujíma stanoviská k správam o stave zdravotného stavu obyvateľov Slovenskej republiky, stave zdravotníctva na Slovensku. Vykonáva kontrolnú činnosť vo vzťahu k vláde Slovenskej republiky a jednotlivým ústredným orgánom štátnej správy. Sleduje dodržiavanie a vykonávanie zákonov v praxi a súlad vydaných vykonávacích predpisov so zákonom.

Výbor na požiadanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti zaujíma vecné stanoviská k návrhom aktov Európskej únie. Sleduje vo svojej pôsobnosti prípady preberania práva Európskej únie do vnútroštátneho právneho poriadku. Sleduje čerpanie finančných prostriedkov z fondov Európskej únie v operačných programoch patriacich do jeho pôsobnosti.

Výbor rokuje o návrhu a plnení štátneho rozpočtu a štátnom záverečnom účte v rámci jemu zverených rozpočtových kapitol verejnej správy (kapitola Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky).

Výbor rokuje o návrhoch na voľbu členov Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Výbor prijíma a vybavuje petície, sťažnosti, podnety, ktoré výbor dostal alebo mu boli postúpené, ak je na ich vybavenie príslušný podľa osobitného zákona.

 

 
Tel. 5972 1229
Email: vzd@nrsr.sk
Otvorí sa v novom okneĎalšie dokumenty

Zoznam členov

Zelník, Štefan
Zelník, Štefan (SNS) predseda
Bastrnák, Tibor
Bastrnák, Tibor (MOST - HÍD) podpredseda
Suchánek, Alan
Suchánek, Alan (OĽANO) podpredseda
Blanár, Juraj
Blanár, Juraj (SMER - SD) člen
Grausová, Natália
Grausová, Natália (ĽS Naše Slovensko) členka
Janckulík, Igor
Janckulík, Igor (MOST - HÍD) člen
Krajčí, Marek
Krajčí, Marek (OĽANO) člen
Raši, Richard
Raši, Richard (SMER - SD) člen
Šebová, Zuzana
Šebová, Zuzana (SME RODINA) členka
Cigániková, Jana
Cigániková, Jana (SaS) overovateľka
Valocký, Jozef
Valocký, Jozef (SMER - SD) overovateľ

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí schôdze výborov pre daný deň.