Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Vytlačiť stránku / Print page

Základné informácie o výbore

 

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie ako iniciatívny a kontrolný orgán Národnej rady Slovenskej republiky zameriava svoju činnosť predovšetkým na:

  • na úseku svojho pôsobenia rokuje o zásadných otázkach rozvoja Slovenskej republiky, najmä o plnení Programového vyhlásenia vlády, o návrhu štátneho rozpočtu a jeho plnení a o štátnom záverečnom účte,
  • podáva Národnej rade návrhy zákonov a iné odporúčania vo veciach, ktoré patria do pôsobnosti výboru,
  • sleduje ako sa dodržiavajú a vykonávajú zákony a či predpisy vydané na ich vykonanie sú s nimi v súlade,
  • spolupracuje s orgánmi štátnej a verejnej správy a odbornou verejnosťou a využíva na svoju činnosť ich podnety a návrhy.

Do pôsobnosti výboru patrí oblasť poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, oblasť geodézie, kartografie a katastra, rozvoj vidieka, životného prostredia a ochrany prírody. Výbor taktiež prerokúva stanoviská k návrhom právne záväzných aktov a iných aktov Európskej únie. Využíva pri tom podnety a analýzy iniciatívne predložené predstaviteľmi odborných kruhov, resp. vyžiadané výborom.

Kreačná pôsobnosť výboru sa hlavne vzťahuje, podľa § 34a ods. 3 a 4 a podľa § 35a ods. 1 a ods. 7 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, obvodných pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, na návrhy na voľbu a odvolanie členov Rady Slovenského pozemkového fondu.

 

[viac...]
 
Tel. 5972 1221
Email: pzp@nrsr.sk
Otvorí sa v novom okneĎalšie dokumenty

Zoznam členov

Antal, Peter
Antal, Peter (MOST - HÍD) predseda
Krajkovič, Mikuláš
Krajkovič, Mikuláš (SMER - SD) podpredseda
Pčolinský, Peter
Pčolinský, Peter (SME RODINA) podpredseda
Antošová, Eva
Antošová, Eva (SNS) členka
Baláž, Vladimír
Baláž, Vladimír (SMER - SD) člen
Budaj, Ján
Budaj, Ján (OĽANO) člen
Fecko, Martin
Fecko, Martin (OĽANO) člen
Kvorka, Ján
Kvorka, Ján (SMER - SD) člen
Mora, Ján
Mora, Ján (ĽS Naše Slovensko) člen
Muňko, Dušan
Muňko, Dušan (SMER - SD) člen
Matejička, Vladimír
Matejička, Vladimír (SMER - SD) overovateľ
Zemanová, Anna
Zemanová, Anna (SaS) overovateľka

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí schôdze výborov pre daný deň.