Vybrané odborné publikácie Parlamentného inštitútu sú k dispozícii pre verejnosť na webstránke národnej rady Vytlačiť stránku / Print page

12. 1. 2018 8:00

Bratislava 12. január (Kancelária NR SR) – Parlamentný inštitút Kancelárie NR SR vydal v uplynulom období viacero odborných publikácií,  a to najmä v súvislosti s dôležitými výročiami z hľadiska slovenskej štátnosti a parlamentnej demokracie. Ich plné znenia spolu s Výročnou správou Kancelárie NR SR za rok 2016 sme pre odbornú i laickú verejnosť sprístupnili na webovej stránke Národnej rady Slovenskej republiky.

Príspevky mapujúce život a profesionálne pôsobenie významného slovenského politika, redaktora, kňaza Jozefa Miloslava Hurbana sú zhrnuté v knihe Jozef Miloslav Hurban – prvý predseda Slovenskej národnej rady. Kolektívna monografia z pera ôsmich renomovaných historikov vyšla pri príležitosti 200. jubilea narodenia jednej z najvýznamnejších osobností moderných slovenských dejín.

Ďalším počinom je rozsiahla publikácia o slovenskej ústave. Pod názvom Ústava Slovenskej republiky a jej dvadsaťpäť rokov (1992 – 2017) bola vydaná pri príležitosti 25. výročia jej prijatia. Sleduje historicko-právny vývoj ústavy, pričom jej hlavným prínosom je zakomponovanie všetkých sedemnástich novelizácií na jednom mieste. Pri prehľadnej grafike tak umožňuje rýchly pohľad na to, čo sa s našou ústavou, základným dokumentom štátu, za uplynulé štvrťstoročie vlastne udialo.

Priblížiť existenciu jedinečného fenoménu v slovenských parlamentných dejinách je cieľom zborníka dokumentov s názvom Zápisnice Klubu slovenských poslancov I (1918 – 1919). Klub organizovaný na národnom, nie straníckom princípe pôsobil na pôde revolučného Národného zhromaždenia v Prahe do apríla 1920. Spočiatku existoval paralelne so Slovenskou národnou radou v Martine. Jeho členmi bolo 40, neskôr 54 zástupcov Slovenska. Ihneď po zrode 1. Československej republiky sa na svojich zasadnutiach venoval naliehavým povojnovým záležitostiam. Dôležitými témami bolo ústavnoprávne usporiadanie pomerov v štáte a príprava demokratických volieb. Ponúkanú prvú časť edície dokumentov s bohatým poznámkovým aparátom sa podarilo pripraviť priamo z fondu Parlamentného archívu.

Veríme, že sprístupnenie týchto publikácií bude nápomocné čitateľom k zvýšeniu občianskeho a národného povedomia o významných míľnikoch a osobnostiach v dejinách slovenského parlamentarizmu.

Deň v parlamente

<- ->