Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 699
Dátum doručenia: 22.9.2017
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo životného prostredia SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 24.11.2017..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 27.11.2017.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 725 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 725 (14 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 21. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 897 zo dňa 17.10.2017.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 24.11.2017.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 27.11.2017.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us210897 (Uznesenie (1. čítanie)) Us210897 (21 KB)

Rokovanie výborov

23.11.2017, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
21.11.2017, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
14.11.2017, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

28. 11. 2017, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 23. schôdzi NR SR dňa 29.11.2017.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

28. 11. 2017 19:04 Zemanová, Anna Detail návrhu 7 0699 Anna Zemanová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0699 Anna Zemanová II (75 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 23. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 926 zo dňa 29. 11. 2017

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 19.12.2017 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (23.12.2017), číslo 332/2017.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT