Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon bol vrátený prezidentom)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana JARJABKA, Dušana ČAPLOVIČA, Ľubomíra PETRÁKA a Miroslava ČÍŽA na vydanie zákona o Štátnej cene Alexandra Dubčeka

Návrh nového zákona, parlamentná tlač 597
Dátum doručenia: 26.5.2017
Navrhovateľ: poslanci NR SR (D. Čaplovič, M. Číž, D. Jarjabek, Ľ. Petrák)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 31.8.2017..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 5.9.2017.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 615 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 615 (13 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 18. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 696 zo dňa 14.6.2017.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 31.8.2017.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 5.9.2017.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us180696 (Uznesenie (1. čítanie)) Us180696 (21 KB)

Rokovanie výborov

4.9.2017, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
11.9.2017, Ústavnoprávny výbor NR SR
31.8.2017, Výbor NR SR pre kultúru a médiá


Rokovanie gestorského výboru

12. 9. 2017, Výbor NR SR pre kultúru a médiá

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 19. schôdzi NR SR dňa 14.9.2017.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je súhlasné.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

06. 09. 2017 Vašečka, Richard Detail návrhu 7 0597 Richard Vašečka II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0597 Richard Vašečka II (92 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 19. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 823 zo dňa 14. 9. 2017

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol vrátený prezidentom.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT