Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1429
Dátum doručenia: 23. 4. 2019
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo kultúry SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 17. 6. 2019..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 18. 6. 2019.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1516 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1516 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 45. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1837 zo dňa 16. 5. 2019.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 17. 6. 2019.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 18. 6. 2019.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us451837 (Uznesenie (1. čítanie)) Us451837 (23 KB)

Rokovanie výborov

13. 6. 2019, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
11. 6. 2019, Ústavnoprávny výbor NR SR
18. 6. 2019, Výbor NR SR pre kultúru a médiá


Rokovanie gestorského výboru

18. 6. 2019, Výbor NR SR pre kultúru a médiá

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 49. schôdzi NR SR dňa 10. 9. 2019.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

10. 09. 2019 16:42 Senko, Ján Detail návrhu 7 1429 Ján Senko II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1429 Ján Senko II (119 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 49. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1985 zo dňa 10. 9. 2019

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 2. 10. 2019 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (14. 10. 2019), číslo 304/2019.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT