Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Návrh nového zákona, parlamentná tlač 1197
Dátum doručenia: 8. 11. 2018
Navrhovateľ: vláda (predseda vlády SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre sociálne veci, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť a Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny s lehotou na prerokovanie 25. 1. 2019..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 28. 1. 2019.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1254 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1254 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 38. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1513 zo dňa 4. 12. 2018.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 25. 1. 2019.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 28. 1. 2019.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us381513 (Uznesenie (1. čítanie)) Us381513 (22 KB)

Rokovanie výborov

23. 1. 2019, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
22. 1. 2019, Ústavnoprávny výbor NR SR
22. 1. 2019, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
29. 1. 2019, Výbor NR SR pre sociálne veci


Rokovanie gestorského výboru

28. 1. 2019, Ústavnoprávny výbor NR SR

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 40. schôdzi NR SR dňa 30. 1. 2019.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

29. 01. 2019 Danko, Andrej Detail návrhu 7 1197 Andrej Danko II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1197 Andrej Danko II (98 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 40. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1592 zo dňa 30. 1. 2019

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 15. 2. 2019 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (26. 2. 2019), číslo 54/2019.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT