Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Vládny návrh zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Predkladateľ Danko, Andrej
Číslo schôdze 40
Volebné obdobie 7
Dátum podania 29. 01. 2019

Ďalší predkladatelia
 • Baláž, Radovan
 • Bernaťák, Tibor

Podpísaní poslanci
 • Bernaťák, Tibor
 • Danko, Andrej
 • Baláž, Radovan
 • Farkašovský, Karol
 • Hrnko, Anton
 • Jančula, Tibor
 • Smolíková, Eva
 • Tittel, Dušan
 • Soboňa, Juraj
 • Paška, Jaroslav
 • Pamula, Peter
 • Zelník, Štefan
 • Kmec, Stanislav
 • Kuciaňová, Magdaléna
 • Antošová, Eva

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

7 1197 Andrej Danko II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1197 Andrej Danko II (98 KB)