Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 279
Dátum doručenia: 6. 11. 2012
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 24. 1. 2013..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 25. 1. 2013.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 255 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 255 (13 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 11. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 389 zo dňa 18. 12. 2012.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 24. 1. 2013.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 25. 1. 2013.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us110389 (Uznesenie (1. čítanie)) Us110389 (23 KB)

Rokovanie výborov

29. 1. 2013, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
22. 1. 2013, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

29. 1. 2013, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 14. schôdzi NR SR dňa 5. 2. 2013.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

01. 02. 2013 09:41 Matovič, Igor Detail návrhu 6 0279 Igor Matovič II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0279 Igor Matovič II (83 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 14. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 421 zo dňa 5. 2. 2013

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 27. 2. 2013 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (13. 3. 2013), čiastka 13, číslo 42/2013.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT