Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra KREMSKÉHO, Tomáša LEHOTSKÉHO, Radovana SLOBODU, Petra VONSA a Mariána VISKUPIČA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 514
Dátum doručenia: 16. 4. 2021
Navrhovateľ: poslanci NR SR (P. Kremský, T. Lehotský, R. Sloboda, M. Viskupič, P. Vons)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 11. 6. 2021..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 14. 6. 2021.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 530 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 530 (18 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 28. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 724 zo dňa 5. 5. 2021.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 11. 6. 2021.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 14. 6. 2021.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us280724 (Uznesenie (1. čítanie)) Us280724 (18 KB)

Rokovanie výborov

14. 6. 2021, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
10. 6. 2021, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

14. 6. 2021, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 32. schôdzi NR SR dňa 2. 7. 2021.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je súhlasné.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

17. 06. 2021 Svrček, Miloš Detail návrhu 8 0514 Miloš Svrček II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0514 Miloš Svrček II (70 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 32. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 875 zo dňa 2. 7. 2021

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 20. 7. 2021 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (21. 7. 2021), číslo 286/2021.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT