Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon bol vrátený prezidentom)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Róberta PUCIHO a Maroša KONDRÓTA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1372
Dátum doručenia: 8. 3. 2019
Navrhovateľ: poslanci NR SR (M. Kondrót, R. Puci)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 17. 6. 2019..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 18. 6. 2019.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1446 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1446 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 45. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1790 zo dňa 14. 5. 2019.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 17. 6. 2019.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 18. 6. 2019.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us451790 (Uznesenie (1. čítanie)) Us451790 (23 KB)

Rokovanie výborov

13. 6. 2019, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
11. 6. 2019, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

18. 6. 2019, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 46. schôdzi NR SR dňa 27. 6. 2019.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

20. 06. 2019 Mojš, Milan Detail návrhu 7 1372 Milan Mojš II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1372 Milan Mojš II (74 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 46. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1955 zo dňa 27. 6. 2019

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol vrátený prezidentom.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT