Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1295
Dátum doručenia: 11. 1. 2019
Navrhovateľ: poslanci NR SR (E. Antošová, R. Baláž, T. Bernaťák, A. Danko, K. Farkašovský, A. Hrnko, S. Kmec, P. Pamula, J. Paška, J. Soboňa, D. Tittel)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 22. 3. 2019..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 25. 3. 2019.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1363 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1363 (16 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 40. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1606 zo dňa 1. 2. 2019.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 22. 3. 2019.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 25. 3. 2019.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us401606 (Uznesenie (1. čítanie)) Us401606 (22 KB)

Rokovanie výborov

21. 3. 2019, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
19. 3. 2019, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

26. 3. 2019, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 43. schôdzi NR SR dňa 2. 4. 2019.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

27. 03. 2019 Kondrót, Maroš Detail návrhu 7 1295 Maroš Kondrót II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1295 Maroš Kondrót II (115 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 43. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1700 zo dňa 2. 4. 2019

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 18. 4. 2019 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (3. 5. 2019), číslo 119/2019.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT